Overslaan en naar de inhoud gaan

DelfSail 2021 ligt op koers

Met het ondertekenen van de sponsorcontracten hebben Groningen Seaports en Koninklijke Wagenborg zich opnieuw verbonden met DelfSail, voor de 7e editie in 2021! Als hoofdsponsoren gaan zij aan kop bij de fondswerving van dit evenement. Met een groot aantal andere partijen wordt intussen gesproken en de organisatie heeft er vertrouwen in dat ook voor deze editie de benodigde fondsen zullen worden gerealiseerd.

Tijdens de jaarlijkse conferentie van Sail Training International heeft de organisatie van DelfSail bovendien haar Bidbook voor 2021 aangeboden. Als eerste van de elf havens die zich intussen gemeld hebben voor dat jaar!

Reeds in 2016 vonden verkennende besprekingen plaats tussen een delegatie van DelfSail en die van de STI. Het idee om in 2021 deel te willen gaan worden van de jaarlijkse Race werd zeer positief ontvangen. Juist vanwege de uitstekende naam die DelfSail ook daar heeft opgebouwd, zou de STI onze haven graag weer een keer in hun officiële race terugzien. In overleg is toen gekozen voor de koers naar 2021.

Om deze intentie kracht bij te zetten is in 2017 dan ook een ‘Letter of Intent’ getekend en aan de STI overhandigd. Op dat moment was er nog geen enkele andere haven die belangstelling toonde voor 2021, ook Harlingen niet. Ook tijdens de volgende vergaderingen van de Nederlandse havens werd er van Nederlandse zijde verder geen interesse voor dat jaar getoond.

Tijdens de recente conferentie in Sevilla werd het Bidbook overhandigd aan alle leden van de STI die bij de selectie betrokken zijn. Na 31 januari 2019 volgt er een uitgebreide analyse van alle geïnteresseerde havens die dan hun Bidbook ingediend moeten hebben. Dit betreft met name nautische en logistieke zaken, maar ook de wijze waarop in de eerdere edities met bemanningen, schepen en trainees is omgegaan. DelfSail heeft sinds 1991 – toen het evenement wel deel uitmaakte van een formele race – in alle volgende edities altijd gewerkt via de protocollen van de STI. Bovendien werden de gekozen data van onze Endorsed Events altijd in overleg vastgesteld. ‘Last but not least’ komen de bemanningen en de Tall Ships heel graag naar Delfzijl, vanwege de grote gastvrijheid en de gunstige ligging van de haven. Direct naast de stad en het station.

Het bestuur en de directie van DelfSail 2021 kijken met vertrouwen uit naar de finale selectie, waarvan de uitslag pas eind april/begin mei 2019 bekend zal worden gemaakt. Intussen ligt de organisatie al goed op schema en staan onze vrijwilligers alweer in de startblokken. Die moeten nog heel even wachten, voordat de definitieve data bekend zijn.