Varend erfgoed

 

 

Een van de blikvangers van de zevende editie van DelfSail is het Varend Erfgoed en de Hollandsche Zeilvloot. De vloot van Nederlandse monumentale schepen is te zien in de Damsterhaven. Deze hele haven is beschikbaar gesteld om de varende monumenten te ontvangen. De schepen komen te liggen aan pontons. Het Varend Erfgoed en de Hollandsche Zeilvloot mogen hier gratis aanleggen.

Varend erfgoed aanmelden

 

 

Aanmeren in de Damsterhaven

De Damsterhaven heeft een ideale ligging: op loopafstand van het het centrum én van de zeehaven waar de grote tall ships het indrukwekkende middelpunt van DelfSail vormen. 

DelfSail start op donderdag 13 juni met de Parade of Sail als de grote historische zeilschepen, of replica's daarvan, vanuit de Eemshaven over de Eems de haven van Delfzijl binnenvaren. Het geheel gratis evenement kent tot en met zondag 16 juni een breed scala aan entertainment met landelijk bekende artiesten, regionale beroemdheden, straattheater en maritieme markten.

In 2024 is het thema van DelfSail “The legacy of the seven seas”. Dit is een verwijzing naar de voorgaande zeven edities en legt ook de verbinding tussen mensen en scheepvaart in het verleden en nu. De Damsterhaven is voor schepen te bereiken via een brug. De openingstijden van de brug worden aangeven door middel van bloktijden. Houd hiermee rekening indien u wilt varen.

 

 

6 juni - 8 juni

GroningenSail

In aanloop van DelfSail wordt een week ervoor GroningenSail in de stad Groningen gehouden. Het Varend Erfgoed ligt dan afgemeerd in de Zuiderhaven tot Lage der A in de diepenring van de stad Groningen. Het wordt een soort Zomer Welvaart. Het programma is heel divers: van een seminar over duurzaamheid en energie tot een kleintje grachtenconcert. U bent hier welkom vanaf donderdag 6 juni. GroningenSail duurt tot en met zaterdag 8 juni. Voor GroningenSail kunt u zich aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier.

 

Aanmelden varend erfgoed

U kunt zich aanmelden voor Varend Erfgoed tot dinsdag 30 april 2024.

Algemene gegevens


Scheepsinformatie

Afmetingen

Overige

Is het schip open voor publiek?
Heeft u walstroom nodig in Delfzijl?
Wilt u varen tijdens DelfSail 2024?

Publicatie op DelfSail.nl

Upload minimaal 1 en maximaal 3 foto's van uw vaartuig.
Upload vereisten
Akkoordverklaring publicatie DelfSail.nl

Door het uploaden van foto's, teksten en ander materiaal (hierna: het Materiaal) op de website Delfsail.nl, verklaar ik dat:

Rechthebbendheid: Ik de rechthebbende ben van het auteursrecht van het Materiaal dat ik upload op Delfsail.nl. Dit houdt in dat ik ofwel de originele auteur ben van het Materiaal, ofwel dat ik de noodzakelijke rechten, licenties of toestemmingen heb verkregen om het Materiaal te gebruiken en te publiceren.

Toestemming voor Publicatie: Ik geef hierbij onherroepelijk toestemming aan Stichting DelfSail / Delfsail.nl om het Materiaal te publiceren, te verspreiden en beschikbaar te stellen aan het publiek. Deze toestemming omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van het Materiaal op de website van Delfsail.nl, in promotiemateriaal, en in andere publicaties uitgegeven door of namens Delfsail.nl.

Geen Inbreuk op Rechten van Derden: Ik verklaar dat het Materiaal geen inbreuk maakt op de auteursrechten, merkrechten, privacyrechten, of andere rechten van derden. Ik vrijwaar Delfsail.nl van alle claims, kosten, schades en aansprakelijkheden die voortkomen uit het gebruik van het Materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden.

Vrijwaring: Ik vrijwaar Delfsail.nl en alle aan haar gelieerde personen en entiteiten van alle claims, eisen, kosten, schades, verliezen, aansprakelijkheden, en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit of in verband staan met mijn overtreding van deze akkoordverklaring of mijn onrechtmatige gedragingen in verband met het gebruik van Delfsail.nl.

Wijzigingen en Verwijdering: Delfsail.nl behoudt zich het recht voor om het Materiaal naar eigen goeddunken te wijzigen, te bewerken of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

GroningenSail